Η Εταιρία

Η COMPASS COMPUTER SYSTEMS είναι μια καταξιωμένη εταιρεία του χώρου της πληροφορικής, με εικοσαετή και πλέον εμπειρία στον χώρο αυτό.

Ολες οι υπηρεσίες μας αντιμετωπίζονται σαν μία ενεργή διαδικασία και όχι σαν φυσικό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει προσεκτική έρευνα, δυναμικό σχεδιασμό, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εξασφάλιση ποιότητας, συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των προϊόντων, καθώς και ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών, όπου απαιτείται.

Αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών μας θεωρούμε την αφοσίωση στην εξυπηρέτηση των πελατών μας και την συνεχή αναζήτηση νέων μεθόδων αμφίδρομης επικοινωνίας. Το προσωπικό μας διαθέτει τεχνογνωσία, τόσο σε τομείς που άπτονται ολόκληρου του φάσματος της πληροφορικής, όσο και σε δραστηριότητες συνυφασμένες με την ανάλυση της δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σε συνδυασμό με την μακρόχρονη εμπειρία που διαθέτουμε, παρέχουμε βέλτιστες λύσεις μηχανοργάνωσης και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υποστήριξης αυτών.